Energianlegget

BIRs energianlegg, som ligger i Rådalen i Fana, kom i drift i 1999. Der produserer BIR energi gjennom forbrenning av restavfall.

Energigjenvinning sørger for at avfall som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte som energi. Når bosset brenner gjør vi det om til varme og strøm som brukes i boliger og næringsbygg. Det er faktisk like mye energi i fire tonn boss som i et tonn olje. 

Anlegget har to ovner som hver kan brenne ca. 14 tonn per time. Totalt kan anlegget brenne 28 tonn avfall i timen og ta imot 220 000 tonn restavfall årlig. Bosset fra en bossbil gir nok varme til en husholdning i ca. 1,5 år.

Varmen vi leverer til BKK Varme sitt fjernvarmenett har hittil erstattet ca. 220 forurensende oljekjeler, noe som tilsvarer fjerning av 1500 busser på tomgang året rundt. Produksjon av energi tilsvarer oppvarming til over 20 000 husstander og strøm til nesten 5 000 husstander.

Energianlegget har et topp moderne renseanlegg som sørger for at restavfallsforbrenningen ikke utgjør en helsefare for omgivelsene.

Les mer om energianlegget her

Les om vårt undervisningstilbud på energianlegget

Gjenvinningsstasjoner

BIR har elleve gjenvinningsstasjoner der husholdningskunder kan levere sortert grovavfall som trevirke, jernskrap, hageavfall, farlig avfall og elektronikk. Alle våre stasjoner har brukthall der du kan sette fra deg ting andre kan få glede og nytte av.

BIR har også mottaksplikt for avfall fra næringslivet/bedriftskunder. Det gjelder for farlig avfall, PCB-vinduer og EE-avfall, men vi tar også imot annet avfall fra næringskunder på gjenvinningsstasjonene.

Se oversikt over alle stasjonene her

 

Papirsorteringsanlegget

BIR har et av Europas mest moderne papirsorteringsanlegg på Lønningen. Det er BIR Bedrifts datterselskap TH Paulsen AS som driver anlegget. Anlegget sorterer papir og papp fra alle private husholdninger i BIR-området og fra andre kommuner. I tillegg kommer store mengder papir fra næringslivet. På papirsorteringsanlegget sorteres papiret helautomatisk i ulike kvaliteter. Herfra sendes de ulike papirtypene til egnet gjenvinningsanlegg.

Deponiet på Mjelstad

Mjelstad Miljø på Osterøy tar imot bunnaske/slagg fra energianlegget. Anlegget tar inn 45 000 tonn bunnaske hvert år. Bunnaske er det som er igjen etter at restavfallet er forbrent. Metall brenner, som kjent, ikke særlig godt. Årlig hentes 3000 tonn magnetisk jern og 200 tonn rustfritt stål ut av asken og sendes videre til gjenvinning. Mjelstad Miljø har et moderne slaggsorteringssanlegg med utstyr som gjør det mulig å få fatt i selv de aller minste metallbitene fra asken. 1000 tonn med aluminium, gull, palladium, sink, kobber, sølv og messing blir sortert ut årlig.

Bossnettterminalen i Jekteviken

Rørene som frakter avfallet med luft i bossnettet, fører til containere i vår bossnetterminal i Jekteviken. 
Derfra hentes fulle containere med lastebiler og avfallet kjøres til egnet behandlingsanlegg.

 

BIR Bedrifts kontorer

BIR Bedrift har sine kontorer på Lønningshaugen 6 i Ytrebygda.

Mekanisk verksted og bilverkstedet

Bilverkstedet og vårt mekanisk verksted holder til i Møllendalsveien, rett ved gjenvinningsstasjonen. Her skjer all reparasjon og vedlikehold av vårt utstyr og biler.