I forbindelse med smitteverntiltak som følge av koronaviruset følger BIR gjeldende råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)og Utenriksdepartementet (UD). Vi har derfor besluttet å ikke ta imot besøk eller delta i aktiviteter/foredrag ute på skoler inntil videre.
Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Barnehager

                                                                                                    Ressurser for førskolebarn


Småskoletrinnet

Ressurser for 1. - 4. trinn


MellomtrinnetRessurser for 5. - 7. trinn

 

Ungdomstrinnet

Ressurser for 8. - 10. trinn

 

Videregående

Ressurser for videregående skoler