På grunn av ferieavvikling vil det i perioden 01.07.2024 tom 09.08.2024 ikke bli saksbehandlet RTPer eller igangsatt nye anlegg.Informasjon om oppstart:

Ved oppstart av et nytt renovasjonsanlegg skal det sendes inn nødvendig dokumentasjon til BIR. For at anlegget skal kunne åpne på ønsket tidspunkt må dokumentasjonen sendes inn iht. tidsrammene skissert under. Dette gir BIR mulighet til å organisere funksjonstest av renovasjonsanlegget, registrere boenheter og produsere informasjonspakker med tilgangsbrikker til boenhetene. Kommunikasjon knyttet til oppstart av nytt renovasjonsanlegg foregår på epost.

 • Anlegg som ikke er i bruk eller godkjent skal være låst og tildekket. 
 • Ved innflytting vi det erfaringsmessig ofte være mye stor pappemballasje. BIR oppfordrer derfor til at det bestilles egne containere til dette eller at nærmeste gjenvinningsstasjon benyttes.

 • Ved utbygging bestående av flere trinn skal det sendes inn boenhetsoversikt, oppstartsmelding og sjekkliste for hvert utbyggingstrinn.

 

Veien til oppstart av et renovasjonsanlegg:

 1. Minst 2 måneder før ønsket oppstart: send inn oppstartsmelding
 2. Minst 3 uker før ønsket funksjonstest: send inn sjekkliste og innmåling av anlegg
 3. Når BIR har mottatt nødvendig dokumentasjon, vil anlegget funksjonstest av BIR. 

Når punkt 3 er fullført, blir nøkkelbrikker produsert og kan hentes forutsatt at:

 • BIR har mottatt nødvendig dokumentasjon:
  • Oppstartsmelding
  • Boenhetsoversikt
  • Sjekkliste 
  • Innmåling av anlegg
  • Eierskap overført til BIR (evt. serviceavtale signert med godkjent leverandør)
 • Anlegget er teknisk godkjent gjennom funksjonstest