Lokale avfallsforskrifter

Lokale forskrifter for håndtering av husholdningsavfall for BIRs eierkommuner Bergen, Askøy, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Kvam og Vaksdal. 

 Bergen kommune (lovdata.no)

Askøy kommune (lovdata.no)

Bjørnafjorden kommune (lovdata.no)

Osterøy kommune (lovdata.no)

Samnanger kommune (lovdata.no)

Vaksdal kommune (lovdata.no)

Kvam Herad (lovdata.no)

Retningslinjer

Retningslinjer til forskriftene  -PDF

 Les om hvordan du søker om fritak for renovasjonsgebyr her.

 

Nasjonal avfallsforskrift

Nasjonal avfallsforskrift med ikrafttredelse 1.7.2004/2.2.2009, siste gang endret 1.7.2021.

Avfallsforskriften

Forurensningsloven