Nedgravde bunntømte containere må bygges etter gitte retningslinjer for å sikre god kvalitet på avfallet og sikre stabil drift. BIR har utarbeidet en byggeveileder som beskriver hvordan slike anlegg må bygges for å ivareta dette.

 

Byggeveileder for nedgravde bunntømte containere (PDF)