Farlig avfall fra næringsdrivende må deklareres før levering. Når bedrifter leverer farlig avfall til BIR, skal bedriften alltid ha ferdig utfylt deklarasjon og levere avfallet forsvarlig pakket, helst i orginalemballasjen. Det er et krav fra miljømyndighetene at alle bedrifter skal bruke avfallsdeklarering.no for å deklarere farlige avfall fra virksomheten. Alle avfallsmottak har samtidig krav til å påse at farlig avfall fra små og store bedrifter er deklarert for å kunne motta det. 


Hva skal deklareres?

Farlig avfall som trykkimpregnert trevirke, gulvbelegg og byggisopor skal deklareres i tillegg til lysstoffrør, batterier, maling, løsemidler, oljer og annet farlig avfall. Husk at alt farlig avfall må leveres inn separat og ikke blandes med annet avfall.

 For bedrifter er det to løsninger for å deklarere farlig avfall:

  1. Deklarer avfallet selv før du leverer det til oss. Altinn-tilgang kreves for å lage brukere som kan lage selve deklarasjonene. Veiledning og informasjon om hvordan du gjør det fås via avfallsdeklarering.no sin brukerstøtte.
  2. La oss deklarere avfallet for deg. Det gjør du ved å sende forespørsel om tildeling av fullmakt til gjenvinningsstasjoner du ønsker å levere avfall til. Dette gjøres i administrasjonsmodulen til avfallsdeklarering.no. Brukerstøtten til avfallsdeklarering.no hjelper deg med denne engangs- forespørselen. Dette kan kun utføres av de i bedriften som har Altinn-tilgang.

Hvordan du deklarerer, finner du info om på avfallsdeklarering.no

 

Hvor kan bedrifter levere?

Næringskunder kan levere farlig avfall til fastsatt pris på alle våre gjenvinningsstasjoner, også de tre i Bergen kommune. Stasjon for farlig avfall på Espehaugen 52 er avviklet.
NB! Sjekk deklareringskrav før levering.

 NB! Les hva du ikke kan levere som farlig avfall.