Farlig avfall fra næringsdrivende må deklareres før levering. Når bedrifter leverer farlig avfall til BIR, skal bedriften alltid ha ferdig utfylt deklarasjon og levere avfallet forsvarlig pakket, helst i orginalemballasjen.

Hvordan du deklarerer, finner du info om på avfallsdeklarering.no

 

Hvor kan bedrifter levere?

Næringskunder kan levere farlig avfall til fastsatt pris på alle våre gjenvinningsstasjoner, også de tre i Bergen kommune. Stasjon for farlig avfall på Espehaugen 52, er avviklet.
NB! Sjekk deklareringskrav før levering.

 

 

 NB! Les hva du ikke kan levere som farlig avfall.