Alle virksomheter i offentlig sektor er pålagt å ha ei tilgjengelighetserklæring. Den viser om nettstedet fyller WCAG-suksesskriteriene for tilgjengelighet.