Retningslinjer for sponsing 

BIR får mange henvendelser om sponsormidler. Vi har derfor satt opp retningslinjer for hva vi kan være med og støtte. Det vi sponser må være relatert til vår virksomhet og ha et miljøfokus. Det vil si at 17. maifeiring, idrettsarrangementer, korpsutstyr, skoleturer, russebuss, og lignende faller utenfor våre kriterier. 

Hovedmålet for tildeling av sponsormidler er at all sponsing skal oppleves positivt og styrkende for BIRs omdømme, samt ivaretar nærhet til eierkommunene

Sponsede tiltak skal også:

- tåle kritisk lys internt og eksternt

- være nonprofit og gå til ideelle formål

- ha en tydelig miljøprofil

Sponsede tiltak skal ikke:

- prioritere enkeltpersoner med tilknytning til BIR

- kunne oppfattes som forsøk på smøring

- kunne tolkes som konkurransevridende

- vekke negative reaksjoner blant ”folk flest” som sløsing med renovasjonspengene

 

Dersom det du ønsker å søke om støtte til faller innenfor BIRs-kriterier, kan du søke om sponsorstøtte ved å sende en søknad på e-post til bir@bir.no.