Mange mener at deres husholdning lager lite matavfall, og det er bra. Å lage minst mulig avfall er det beste for miljøet. Men tenk på det - en brødskalk og et appelsinskall. Det kan virke lite og ubetydelig i matavfallsposen din, men når alle gir oss det lille de har, blir det til noe stort - og magisk!

Hver bit, hver skorpe, har nemlig en enorm verdi når vi utnytter dette i biogassanlegg. Vi lager biogass, en fornybar, miljøvennlig energikilde. Og ikke bare det, den verdifulle gjødselen som dannes under denne prosessen gir næring til jorden og styrker lokalt landbruk.

Snart skal matavfallet til Voss
Matavfallet du sorterer gir jorden en vitamininnsprøytning som hjelper til med å gro sunn og næringsrik mat. I dag behandles matavfallet vårt på Jæren. Fra 2026 vil vi ha vårt eget biogassanlegg på Voss. Anlegget vil basere seg på ca. 1/3 matavfall og 2/3 kumøkk fra gårder i og rundt Voss. Dette anlegget vil gi lokale bønder kortreist og verdifull gjødsel, i tillegg til produksjon av biogass, som er et miljøvennlig og fossilfritt drivstoff. 

Spennende muligheter
Samtidig er det i gang prosjekter for å finne helt nye måter å utnytte matavfallet på. Et av BIRs langsiktige mål med matavfall er at næringsstoffene i matavfallet skal kunne benyttes til produksjon av mikroalger og/eller insekter, som igjen kan bli fôr til fisk i oppdrettsnæringen på Vestlandet. Her er grunntanken å ta vare på mest mulig av kvaliteten i ressursene siden mat jo er produsert for å spises.

Hver epleskrott teller
Det skjer med andre ord en betydelig satsing innenfor matavfall fremover og vi håper at så mange som mulig ønsker å levere matavfallet til oss - uansett hvor lite. Til sammen blir det mye verdi!