BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap og ansvarlig for avfallshåndtering til over 383 000 innbyggere i 10 kommuner.

Konsernet eies av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Kvam, Osterøy, Samnanger, Ulvik, Vaksdal, Øygarden og Voss. Alle eierkommunene, med unntak av Øygarden, har tildelt BIR ansvaret for de lovpålagte oppgavene knyttet til håndtering av avfall fra innbyggerne i kommunene.

BIR AS tilbyr også avfallsløsninger, rådgivning og tjenester til industri og næringsliv i regionen.

Konsernet BIR AS ble etablert 1. juli 2002, men historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. Per 31. desember 2022 hadde BIR-konsernet i alt 512 medarbeidere og konsernet hadde i 2022 en omsetning på 1157,2 mill. kroner.

Organisasjon

Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Husholdning, BIR Infrastruktur, BIR Nyverdi og BIR Ressurs som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Bedrift tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere.

Organisasjonskart (per 1.11.2023)

Styret i BIR 

Konsernledelsen

BIR AS er miljøfyrtårn

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.