BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 365 200 innbyggere i syv eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Øygarden, Samnanger og Vaksdal. Alle eierkommunene, med unntak av Øygarden, har tildelt BIR ansvaret med de lovpålagte oppgavene knyttet til håndtering av avfallet fra husholdningskundene som er bosatt i disse kommunene.

Konsernet BIR AS ble etablert 1. juli 2002, men historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. Selskapet hadde per 31.12.2019 473 ansatte og en omsetning på 1 013,3 mill. kroner.

 

Organisasjon

Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Husholdning, BIR Infrastruktur, BIR Nyverdi og BIR Ressurs som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Bedrift tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere.

Organisasjonskart (per 1.9.2022)

BIR AS er miljøfyrtårn

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.