Åpenhetsloven pålegger virksomheter en plikt til å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. BIR publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven:

 

Chat med oss!