Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe eller vi endrer noe som berører din henting eller levering av avfall. Det kan f.eks. være ved ruteendring, nytt eller endret tjenestetilbud eller i forbindelse med avvik. Det kan også være andre forhold hvor vi har behov for å sende informasjon til deg. Mottar du ikke informasjon fra oss per SMS? Sjekk at din kontaktinformasjon er riktig, slik at vi kan nå deg.

 

Følg lenken for å lese mer om hvor vi henter din kontaktinformasjon og undersøk om den er oppdatert:

Kundeinfo - Varsling24 - Digital kommunikasjon med alle innbyggere og bedrifter i Norge