Moderne avfallsløsninger er universelt utformede, lukkede anlegg som erstatter tradisjonelle bosspann og beholdere. De bidrar til rene og ryddige omgivelser uten gapende lokk, sjenerende lukt og skadedyr. Samtidig er de brannsikre og tilgang er begrenset til de beboere som er tilknyttet anlegget.

Det finnes flere ulike typer moderne avfallsløsninger som kan benyttes både i nye boligutbygginger og i eksisterende boligsameier. Vi gjør oppmerksom på at BIR Infrastruktur ikke er en leverandør av avfallsløsninger, men vil ta stilling til den nye avfallsløsningen gjennom en renovasjonsteknisk plan. 

 

Nedgravd bunntømt container

En nedgravd container består av et innkast på bakkeplan og en 5m3 container under bakken. Denne typen container kan benyttes for avfallstypene restavfall, papp/papir/drikkekartong, plastemballasje, samt glass og metall.

Under tømming heises hele containeren opp før innholdet tømmes inn på bossbil med kran, for deretter å bli senket ned igjen under bakkenivå.

 

Brosjyre om hvordan du bruker nedgravde bunntømte containere.

Avfallssug

Et mobilt avfallssug kan forenklet sammenlignes med en stor sentralstøvsuger. Bosset suges til en avfallssugbil med luft gjennom rør fra en tank under bakken. Mobile avfallssug kan benyttes til restavfall.

Nedgravd løsning er ryddig og luktfri

Et stasjonært avfallssug er et nedgravd rørstystem som frakter avfall under bakken ved hjelp av luft. Avfallet suges fra nedkastet til en eksternt plassert terminal og inn i en stor container. Ved tømming hentes containeren og fraktes til anlegg for gjenvinning. Stasjonært avfallssug kan benyttes til restavfall og papir/drikkekartong.


Nedgravd komprimerende container

En nedgravd komprimerende container består av et innkast på bakkeplan og en eller flere store containere under bakken. Når anlegget skal tømmes heves containeren over bakkeplan og kjøres til anlegg for gjenvinning. Containerne kan brukes til avfallstypene papp/papir/drikkekartong og plastemballasje.

Overflatekomprimerende container

En overflatekomprimerende container består av en lukket container på bakkeplan. Ved tømming hentes denne med krokbil og kjøres til anlegg for gjenvinning. Containerne kan brukes for papp/papir/drikkekartong og plastemballasje. Denne type løsning godkjennes kun i spesielle tilfeller og må avtales særskilt med BIR.