Postlister og saksdokument er offentlige dersom de ikke inneholder spesielle opplysninger, jmf. Offentlighetsloven.  

Du kan få kopi av de offentlige dokumentene fra BIR ved å sende oss en henvendelse eller du kan komme innom vårt hovedkontor i Conrad Mohrsvei 15 og få tilgang til våre journaler som finnes tilgjengelig i resepsjonen her.

 

.

Be om innsyn