BIR Ressurs AS i Rådalen tar imot avfall fra bedriftskunder. Privathusholdninger må kontakte BIRs kundesenter.

Åpningstider for mottak av avfall er mandag- fredag 07.00-15.00

 

Vi tar i mot:

 • Brennbart restavfall 
  - Avfallet skal kildesorteres eller ettersorteres før levering. Når det finnes materialgjenvinningsalternativer skal disse benyttes.
  - Maksimal enhetslengde er 1 meter. Kompakte enheter med tverrsnitt > 20 cm kan ikke forbrennes.
 • Avfall til destruksjon
  - Partier med mat eller annet avfall til destruksjon
  - Sensitive papirer
  - Smittefarlig avfall i gule bokser
  - Tollbeslag m.m
 • Farlig avfall- Ved levering av farlig avfall må avfallet deklareres og leveringsdag/ tidspunkt avtales med vektbod. Farlig avfall er begrenset til fraksjonene Bromerte flammehemmere, Ftalater, klorparafinvinduer og CCA impregnert trevirke til destruksjon 
 • Park og hageavfall 

 

Kontakt oss

Ved spørsmål om levering ta kontakt med vår vektbod på tlf 906 13 281.

For prisforespørsler og avtaler, kontakt vår salgssjef, Erlend Ragnvaldsen på tlf 905 40 699 eller e-post; erlend.ragnvaldsen@bir.no.

Nye bedriftskunder som ønsker faktura må i forkant ta kontakt for opprettelse av kundekonto. Det er også en kortterminal for betaling med debetkort i vekten.

 

Her finner du oss

Adressen til  forbrenningsanlegget er Fanaveien 219.