I BIR-kommunene kan du kildesortere alle avfallstyper, men ulike boformer kan ha ulike avfallsløsninger.

Hjemmehenting av avfall

Standardløsning i BIR er tre spann til eiendommer med egen avfallsløsning:

  • 140 l spann for restavfall som tømmes hver uke. Restavfallet puttes i vanlige plastposer og knytes godt igjen.
  • 140 l spann for matavfall som tømmes annenhver uke. Matavfallet leveres i egne papirposer som hentes gratis i utvalgte butikker. 
  • 140- eller 240 l spann for papir, papp og drikkekartong som tømmes hver 4. uke. Papiravfallet leveres løst i spannet.
  • BIR-sekker for plastemballasje kan hentes på de fleste dagligvarebutikker og du setter sekkene ut ved siden av papirspannet.

    Finn tømmedager ved å skrive inn din adresse:

 

I boliglag brukes ulike fellesløsninger for kildesortering av avfall ved eiendommen. Dette kan være containere på bakken, store beholdere eller moderne nedgravde avfallsløsninger som åpnes med nøkkelbrikker. Et slikt moderne system kan for eksempel være bossnettet i Bergen sentrum. Når du flytter inn i en bolig tilknyttet fellesløsninger, må du få informasjon om avfallsordningen fra huseier og overta eventuelle nøkkelbrikker. 

 

Levering av avfall

Miljøparkene i BIR
BIR har miljøparker i alle våre kommuner. Til miljøparken kan du levere avfall som ikke skal leveres i vanlig avfallsordning hjemme, som farlig avfall, elektrisk avfall, større gjenstander, tekstiler til ombruk, metall og treverk m.m.. Hver avfallstype skal sorteres for seg og transporteres/leveres i gjennomsiktige sekker, eventuelt løst. Du kan i tillegg både levere og hente ombruksting i våre brukthaller som finnes i alle miljøparkene. Vi deler også ut BIR-sekker til plast og poser til matavfall. I Bergen sentrum har vi en miljøbuss, i tillegg til en prøveordning med bestillingsløsning for henting av større gjenstander.

Glass- og metallemballasje
I alle våre kommuner er det plassert ut returpunkt for glass- og metallemballasje. Ofte er disse plassert i tilknytning til butikker. Finn ditt nærmeste returpunkt her.

Elektrisk og elektronisk avfall
Elektriske produkter kan leveres til en miljøpark, men kan også leveres gratis tilbake til forhandlere som selger samme type produkter. Forhandlere som for eksempel selger hvitevarer er pliktig til å ta i mot slikt for gjenvinning. Også vanlige batterier og lyspærer kan leveres til dagligvarebutikker som selger dette. 

Matavfall – kompostering eller levering
Som et alternativ til hjemmehenting av matavfall i eget spann, kan matavfall leveres til matavfallscontainere på returpunkt dersom du bor i Bergen kommune eller på Askøy Sør. De som ønsker å kompostere matavfallet hjemme selv, kan få støtte til kjøp av kompostbinge.

 

Hjelp til kildesortering

Lurer du på hvordan du skal kildesortere avfallet ditt? Søk i sorteringsguiden vår eller les mer om de ulike avfallstypene her; plastemballasje, papiravfall, glass -og metallemballasjefarlig avfall, EE-avfall og matavfall.

Ønsker du en totaloversikt? Her er en plakat du kan skrive ut og henge opp!

Klikk her for sorteringsguide i PDF

 

Når du overtar en eiendom

Kjøper du en brukt bolig overtar du spann som følger eiendommen. Du trenger ikke melde flytting til oss. BIR får melding om at du er ny eier via eiendomsregisteret når salget er tinglyst. Du blir da ansvarlig for ordningen og for å betale gebyret. Dersom eierskiftet skjer midt i terminen, må kjøper og selger eventuelt dele gebyret mellom seg.

Du kan logge inn på Min Side for å se detaljer om din renovasjonsløsning. Eier du bolig sammen med samboer/ektefelle? Den av dere som mottar faktura for renovasjonsgebyret er den som har muligheten til å logge seg på Min side. Kontakt BIR om dere ønsker å endre på hvem av dere som er fakturamottaker.

Hvis du flytter inn i et nyoppført hus, må du eller utbygger bestille spann minst tre uker før innflytting. Når du flytter inn i en leid bolig, er det utleier som har ansvar for å gi deg tilgang og informasjon om avfallsløsningen der du bor. BIR forholder seg til huseiere for informasjon og fakturering, og de må eventuelt viderefakturere og formidle informasjon videre til deg som leietaker.  

Savner du sorteringstilbud der du bor?

Noen eiendommer mangler hjemmehenting av enkelte avfallstyper, av ulike årsaker. Dersom du står overfor dette, kan du starte med å kontakte huseier eller eventuelt sameie-/borettslagsstyre for å undersøke hvorfor det ikke finnes en løsning utenfor eiendommen. I enkelte områder kan begrensede plassforhold gjøre det utfordrende med flere spann og det kan være årsaken til at BIR ikke kan tilby hjemmehenting av alle avfallstyper. I slike tilfeller er det nødvendig å benytte felles returpunkt for kildesortering. Se kart for nærmeste leveringssted.