Aktuelle saker

 

BIR ønsker nært samarbeid med våre geografiske naboer for bruk av råvarer i regionen vår.

 

 

Tilbud om matavfallsspann
(20.01.2022)

I 2022 går vi i gang med å tilby hjemmehenting av matavfall fra husholdninger i alle våre kommuner. Dette gjøres for å utnytte avfallet på best mulig måte for miljøet og for å få de verdifulle næringsstoffene tilbake i naturens kretsløp.  

 

 

BIR er "Årets sirkulære bedrift"

(16.06.2021)

Under Den store sirkulærkonferansen 2021 ble BIR kåret til Årets Sirkulære Bedrift 2021. Juryen for Årets Sirkulære Bedrift legger vekt på at BIR har tatt ansvar for det grønne skiftet langt utover det som er forventet av et interkommunalt selskap og at BIR er sentral i en bred omstilling fra lineær til sirkulær økonomi i bergensområdet.

_______________________________________________________________________________

 

Karbonavgift på forbrenningsanlegg - en miljøskatt uten miljøeffekter

(7.10.2020)

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innføre en ny avgift på forbrenning av avfall. Avgiftssatsen foreslås satt til 149 kroner per tonn CO2. Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktig utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall. Man ønsker altså gjennom avgiften på forbrenning av avfall å bidra til en reduksjon av CO2-utslipp. Dessverre gir avgiften ikke de ønskede miljøeffekter.

_______________________________________________________________________________

 
 

Veidekke skal bygge miljøbygg for BIR på Nygårdstangen
(28.08.2020)

Veidekke og BIR AS har i dag inngått kontrakt for bygging av ny terminal for bossnettet og nytt hovedkontor på Nygårdstangen i Bergen. Oppdraget er en totalentreprise verdt 183,6 millioner kroner ekskl. mva.

 ___________________________________________________________________________________________________

 

 ___________________________________________________________________________________________________

Kontakt kommunikasjonsavdelingen

Henvendelser fra media kan rettes til BIRs kommunikasjonsavdeling på e-post: kommunikasjon@bir.no

Eventuelt ta kontakt med oss direkte:


Eva Skjold, kommunikasjonssjef
Tlf: 90 61 26 84
E-post: eva.skjold@bir.no

Last ned større bilde 

 

 

Tina Skudal, kommunikasjonsrådgiver 
Tlf: 91 78 99 98
E-post: tina.skudal@bir.no

Last ned større bilde


Beathe Pletten, kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 91 87 63 65
E-post: beathe.pletten@bir.no

 

Bildebank

Her finner du vår samling bilder som fritt kan lastes ned og brukes som illustrasjonsfoto.