BIRs bedriftsforsamling har 21 representanter.

Eierne velger 2/3 av representantene. 1/3 velges av og blant konsernets ansatte.

Jo Rune Ugulen Kristiansen er leder for BIRs bedriftsforsamling, mens Solfrid Rong er nestleder. 

Bedriftsforsamlingen velger styret i BIR AS, og skal føre tilsyn med styrets og konsernsjefens forvaltning av BIR.

Bedriftsforsamlingen velger også  representanter til BIRs klagenemnd.

Bedriftsforsamlingen skal gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse, eventuelt også konsernresultatregnskap og konsernbalanse, bør godkjennes, og om styrets forslag om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.

Bedriftsforsamlingen i BIR fastsetter styreinstruks som skal vedtas av styrene i det enkelte selskap i BIR-konsernet.

Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder;

  • investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser
  • rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre endring eller omdisponering av arbeidsstyrken,
  • undersøkelser for å avklare forhold knyttet til BIRs virksomhet.

Erfaringsmessig har bedriftsforsamlingen to møter i året.  Ett i juni og ett i desember. Varighet fra 1-3 timer, inkludert orienteringer fra BIRs administrasjon.

BIR AS sin administrasjon stiller sekretær til disposisjon for bedriftsforsamlingen.

Leders rolle og ansvar.

  • Forbereder møtene sammen med sekretær
  • Leder møtene
  • Medlem i BIRs valgnemnd
  • Deltar på generalforsamling

 

 Kommune

Medlemmer

Varamedlemmer

Askøy

Roald Steinseide

Siv Høgtun

Bergen

Roald Stigum Olsen

Wencke Borge Hystad

Bergen

Else Katrine Nesmoen

Susanne Skaar Waage

Bergen

Eva Synnøve H Steigen

Kaia Bergeland Kjos

Bergen

Eskild Hustveit

Jens Revold

Bergen

Øyvind Bratshaug

Ivan Alver

Bergen

Jan Olav Langeland

Marianne Thunes

Bergen

Solfrid Rong

Inger Skår-Andersen

Bergen

Siri Vike

Hans Nyeggen

Bjørnafjorden

Jo Rune Ugulen Kristiansen

Birgitte H. O. Skibenes

Kvam

Jostein Ljones

Frode Nygård

Osterøy

Alf T.Mortensen

Johannes Myklebust Bysheim

Samnanger

Kjell Roar Nordvik

Thorvald Moe

Vaksdal

Hege Eide Vik

Kjartan Haugsnes

 

Representanter fra de ansatte

Personlig vara

Britt Torunn Klever (BIR AS)

Elin Stadsnes (BIR AS)

Tommy Hufthammer (BIR AS)

Karen Marie A Haarklau (BIR AS)

Severin Andreassen (BIR Nyverdi AS)

Egil Bolstad (BIR Nyverdi AS)

Kristina Gulvik Nilsen (BIR Husholdning AS)

Barbro Relling (BIR AS)

Remi Rasmussen (BIR Husholdning AS)

Michael Hopsdal (BIR Husholdning AS)

Thomas Klementsen (BIR Husholdning AS)

Gustav L Larsen ( BIR Husholdning AS)

Espen Andre Møller (BIR Ressurs AS)

Markus Karlsson (BIR Ressurs AS)

 

Vararepresentanter

Nina Mønstre (BIR AS)

Kjetil Dalen (BIR Husholdning AS)