Vår innsamlingsbil har lenge hatt faste stopp i Bergen sentrum for å ta imot avfall som ellers må leveres til en ordinær gjenvinningsstasjon. For eksempel ødelagte småmøbler, elektronikk, stekepanner, m.m. Du kan også hente ut og levere inn ting til ombruk. Nå er dette tilbudet utvidet med flere sentrumsnære stopp. Samtidig som de gamle stoppestedene har fått nye åpningstider. Les mer om tilbudet her.

Under ser du kart over hvor den mobile gjenvinningsstasjonen stopper: 

 

Ut fra erfaringene vi høster de neste månedene, vil vi vurdere om de nye stoppene skal bli faste stoppesteder. 

 NB! Det tas forbehold om at endringer kan forekomme underveis. Vi anbefaler å sjekke oppdatert informasjon her på nettsidene før du oppsøker stoppestedene.

Fredagsstopp høsten 2022

Denne høsten kjører vi også en test med den mobile gjenvinningsstasjonen. Hver fjerde uke vil det bli fredagsstopp  i Indre og Ytre Arna i Bergen Nord. I Bergen Vest kjører vi nye fredagsstopp blant annet i Bjørndalsskogen, Mathopen og Godvik . Aktuelle områder får brosjyre i postkassen. Her kan du se de nye fredagsstoppene. 

Priser

Elektronikk, farlig avfall, samt plastemballasje og papp/papir er gratis å levere, mens prisen for avfallslevering ellers er den samme som på våre ordinære stasjoner:

Inntil 0,02 m3:  10,-
Inntil 1 m3:       50,-
Inntil 2 m3:       100,

Hageavfall, matavfall, samt avfall i fargede sekker eller i de gjennomsiktige til plast, skal ikke leveres til bilen. Om du planlegger å komme kjørende med store avfallsmengder, ber vi deg heller om å kjøre til en ordinær gjenvinningsstasjon.