I oktober åpnet en ny del av bossnettet, som er tilknyttet den nye terminalen på Lungegårdskaien på Nygårdstangen. Nå kan enda flere beboere i Bergen sentrum ta bossnettet i bruk!

Bossnettet i Bergen sentrum åpnet i 2015 med terminal på Jekteviken. Nå, med den nye terminalen på Lungegårdskaien, vil bossnettet dekke et enda større område, inkludert Tårnplass, Valkendorfsgaten, Strandkaien, Vågsbunnen, Marken, Nygårdstangen og nedre Nygård.

Beboere i Marken, Veversmauet og Nordre Grønnevollen er de første som får tilgang til bossnedkast, men i 2024 vil tusen nye husholdninger bli inkludert, og totalt har den nye delen av bossnettet kapasitet til over 4000 husholdningskunder.

En renere, penere og tryggere by
BIR Infrastruktur står for utbyggingen av bossnettet, som er utviklet av Envac, og samarbeid i Graveklubben har vært avgjørende for å få realisert bossnettet. Det har vært krevende å bygge bossnett i en middelalderby og det er derfor ekstra gledelig at prosjektet er kommet så langt.

Bossnettet erstatter hundrevis av bosspann og bidrar til økt kildesortering. Bossnettet har stor betydning for brannsikkerheten i et tettbebygget trehusområde, fører til færre bossbiler og tungtrafikk i sentrum, og det blir mindre mat til rotter og måker.

I etasjene over terminalen er det bygget kontorlokaler for BIRs nye administrasjonsbygg.

De ulike avfallstypene suges gjennom bossnettrørene under bakken og ender opp i containere i terminalen på Nygårdstagen.

 

SLIK FUNGERER DET:

Bossnettet er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken ved hjelp av luft. Beboere bruker nøkkelbrikke for å åpne nedkast de kaster avfallet i. Dette systemet erstatter bosspann. Avfallet suges fra nedkastene til en terminal og inn i store containere. Derfra hentes containerne og kjøres til ulike anlegg for gjenvinning, avhengig av hvilken avfallstype som er i containeren.


 

Les mer om bossnettet her