Gjenvinningsstasjoner

Forbud mot avfall i farget sekk fra 1. september

Forbud mot avfall i farget sekk fra 1. september

Fra og med 1. september tar vi ikke imot avfall i farget sekk på gjenvinningsstasjonene. Du kan heller ikke bruke gratissekkene til plastemballasje som bossekk.
Les mer