I Europa kaster vi mest EE-avfall per innbygger. Ved å innføre bedre reparasjonsmuligheter og garanti for lengre holdbarhet for TV-er, mobiler og andre EE-produkter vil EU komme den noe triste verdensrekorden til livs.

Hver europeer kastet 16,2 kilo EE-avfall i 2019. Samtidig er Europa den verdensdelen som er desidert best på å dokumentere innsamling og resirkulering av det samme avfallet. EU har et klart mål om kraftig reduksjon i mengden avfall fra EE-produkter. Som et ledd i dette vedtok EU i november 2020 den såkalte «rett til å reparere-resolusjonen», for å forlenge levetiden på EE-produkter og redusere avfallsmengden.

– Vi lever i et bruk-og-kast-samfunn. Et par slektsledd tilbake finner vi bønder som var ganske nøysomme og selvforsynte, mens vi som lever nå har lært at det ikke er lønnsomt å reparere. Vi kjøper heller nytt, sier sjef for forskning og utvikling (FoU) i BIR, Toralf Igesund.

Politikk skaper endring

Silje Østerbø i Naturvernforbundet Hordaland har jobbet med å utvikle en nettside med reparasjonstips og håper at en styrket reparasjonsrett kan være et skritt i retning av at reparasjoner blir billigere og mer tilgjengelige.

– Når vi reparerer noe reduserer vi både forbruket og avfallsmengden vår, og begge deler er bra for både naturen og klimaet. Bruker vi lokale reparatører til å reparere ting vi ikke kan fikse selv, bidrar vi også til skikkelig grønne arbeidsplasser. Summen av dette gjør reparasjon så viktig, sier hun.


Håpet er at en styrket reparasjonsrett på sikt vil redusere mengden EE-avfall.

BIRs FoU-sjef synes det er flott at Naturvernforbundet setter reparasjoner på agendaen med tips og hjelp til å finne de reparatørene som finnes. Enda viktigere opplever han utviklingen innen europeisk politikk.

– Virkelig endring blir det først når myndighetene og politikerne tar tak i dette. Og nå skjer dette i stor skala i Brüssel og i alle EU-land. De kaller det sirkulær økonomi, og det er en del av EUs grønne giv. Vi får trolig vår første nasjonale plan for sirkulær økonomi før sommeren, sier Igesund.

At det må bli lettere å reparere produkter eller få skiftet enkelte deler, blant annet gjennom utvidet garanti og bedre informasjon om reparasjonsmuligheter, er noen av kravene spesifisert i EU-resolusjonen. Et felles ladesystem, med én tilkoblingsstandard for mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner, er et annet krav, i tillegg til at produkter skal merkes med estimert levetid.

Spesielt når det gjelder elektronikk som smarttelefoner, bærbare datamaskiner og nettbrett har vi i dag stort forbruk, men relativt liten reparasjonsmulighet. EU mener bedre tilgang på manualer og deler kombinert med garanti for en viss levetid kan gi bedring.

Grønn giv for Europa

En styrket reparasjonsrett ble varslet innført i løpet av 2021, da EU lanserte Green Deal i mars 2020. Visepresident for EU-kommisjonen og ansvarlig for the European Green Deal, Frans Timmermans, ser planen som et tiltak for å endre måten produkter blir laget på og gi forbrukerne muligheten til å ta bærekraftige valg til deres egen og miljøets fordel.


EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi i Europa, Green Deal (Europas grønne giv på norsk), har som mål å gjøre Europa klimanøytral innen 2050.

– Det kreves en full sirkulær økonomi for å oppnå klimanøytralitet innen 2050, bevare miljøet og styrke vår økonomiske konkurranseevne. I dag blir bare 12 prosent av sekundære materialer og ressurser ført tilbake i økonomien. Mange produkter ødelegges for lett, kan ikke gjenbrukes, repareres eller resirkuleres, eller er kun laget for engangsbruk. Her er et enormt potensial, sa han i en pressemelding da rapporten ble lansert.

Mye er allerede på gang i flere europeiske land.

Det franske parlamentet vedtok en ny og ambisiøs lov for håndtering av avfall like før Green Deal-lanseringen og ni måneder før EU-resolusjonen om reparasjonsrett var en realitet. Også de vil bort fra bruk-og-kast-samfunnet ved å ansvarliggjøre produsenter og gi forbrukerne mer informasjon.

Den franske loven omfatter tiltak for både gjenbruk og reparasjon, smartere produksjon, design og forlenget levetid på produkter. Blant tiltakene er et poengsystem som skal vise både reparasjonsevne og holdbarhet. Staten oppfordres også til å ta ansvar ved å velge gjenbruk og reparasjon ved offentlige anskaffelser.

Designet for reparasjon

Et av de franske kravene er å ha reservedeler tilgjengelig i fem år for elektronikk som mobiltelefoner og bærbare datamaskiner. I tillegg blir det ulovlig med produkter som ikke lar seg reparere fordi de for eksempel er limt sammen.


Design og materialvalg er viktige når produsenter fremover skal legge bedre til rette for at produkter skal kunne repareres.

– Når så mye som 80 prosent av et produkts miljømessige påvirkning ligger i designfasen, kan det få stor betydning at flere produktgrupper skal designes for både reparasjon og gjenbruk fremover. Vi håper at reparasjoner blir rimeligere og enklere for både reparatøren og forbrukeren, samt at det blir lettere å gjenvinne materialene i etterkant, sånn at vi i fremtiden kan skape flere helt sirkulære verdikjeder, sier Østerbø.

Tyskland har også presentert en egen handlingsplan, som blant annet innebærer krav om forlenget levetid og mer resirkulering av elektriske og elektroniske varer. I Tyskland har man i tillegg foreslått å forby at usolgte produkter ødelegges, slik media har avslørt at enkelte aktører praktiserer.

Storbritannias regjering har på sin side signalisert at de etter Brexit vil holde lovnaden om å implementere EU-reglene som tar sikte på å redusere energibruken, senke strømregninger og redusere behovet for nye materialer. Ifølge BBC skal et lovforslag være på trappene og nye regler trolig på plass innen sommeren 2021.

Da blir produsentene for første gang forpliktet til å ha reservedeler tilgjengelig for forbrukerne og retten til reparasjon vil være lovfestet. Målet er å forlenge levetiden på produkter med opptil ti år, samt å spare kraftig inn på strømforbruk og dermed kostnader, gjennom høyere standard for energieffektivitet.

Mye tyder på at EU-tiltakene kan bli en realitet også i Norge etter hvert, men foreløpig er det usikkert når det vil skje.

 

Kilder:
Parliament wants to grant EU consumers a “right to repair” | News | European Parliament (europa.eu)
A European Green Deal | European Commission (europa.eu)
New Circular Economy Action Plan (europa.eu)
'Right to repair' law to come in this summer - BBC News
Nytt EU-vedtak: Mobiler skal bli lettere å fikse - Digi.no
EU ønsker å kvitte seg med bruk-og-kast-kultur: Forbrukere må ha rett til reparasjon - Tu.no
Major steps for durability and Right to Repair taken in France - Right to Repair Europe
New EU ‘right to repair’ laws require technology to last for a decade | The Independent
EU stemte for felles ladestandard: Vant med 582 mot 40 stemmer - Tek.no

 

Publisert: 21.05.21