BIR jobber målrettet for å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål.

BIR støtter med stolthet opp under alle FNs bærekraftsmål. Vi eies av, og er til for samfunnet rundt oss, og ser det derfor som vårt ansvar å bidra til en bærekraftig utvikling.

For å bidra på best mulig måte, har vi prioritert de bærekraftsmålene hvor vi i størst grad kan gjøre en forskjell. Følgende mål vil derfor være ekstra viktige for oss i tiden som kommer:

        

Som en miljøbedrift er bærekraft en naturlig del av vårt daglige virke – bærekraft skal derfor være en naturlig del av hele organisasjonen og prege alle beslutninger som tas, enten det er store investeringer eller daglige operative valg.

De prioriterte målene er alle områder hvor BIR kan bidra til en positiv samfunnsutvikling og utgjøre en reell forskjell for vestlendinger og verden som helhet.