Lærlinger

Lærlinger i BIR får god oppfølging. BIR er godkjent lærebedrift i følgende fag

- Gjenvinningsfaget

- Yrkessjåførfaget

- Bilfaget, tunge kjøretøy

- Kjemiprosessfaget

- Kontor- og administrasjonsfaget

- Salgsfaget

 

Praksiskandidater

BIR satser på fagopplæring for BIR medarbeidere som ønsker å gå opp som praksiskandidater i følgende fag

- Gjenvinningsfaget

- Yrkessjåførfaget

 

Les mer om fagopplæring på Vestland Fylkeskommune sine nettsider: www.vlfk.no