BIR har brukthall på alle gjenvinningsstasjonene i BIR. Her kan du sette fra deg uskadde saker og ting som andre kan få nytte av, men som du ikke vil bruke lenger. Brukhallene har samme åpningstid som gjenvinningsstasjonen.

Brukthaller er stengt

Som et smittereduserende tiltak holder vi alle BIRs brukthaller stengt en periode fra og med lørdag 14. november.

Erfaringsmessig vet vi at det regelmessig er mange mennesker innom brukthallen samtidig, og noen av brukthallene våre er små. Gjenstander som berøres ofte utgjør en økt risiko for virusspredning. I lys av den økte smittespredningen i samfunnet, anser vi det ikke lenger som forsvarlig å holde brukthallene åpne. Dette gjelder også brukthjørnet på den mobile gjenvinningsstasjonen. Vi følger situasjonen nøye, og holder brukthallene stengt inntil videre.

 

Vanlig pris

Du må betale vanlig pris for levering av avfall på gjenvinningsstasjonen når du skal levere til brukthallen. Men kommer du bare for å ta en titt, eller du finner noe du kan bruke selv, så kan du ta med deg ting fra brukthallen gratis.