Den mobile gjenvinningsstasjonen er vanlig drift, men brukthhjørnet på bilen blir stengt inntil videre.

 

Tilbud for dem uten bil

Tilbudet er beregnet for dem som bor i nærområdet til stoppestedene og ikke har bil. Nb! Vi ber alle som kan bruke bil om å levere direkte til gjenvinningstasjon. Kunder med størrre mengder avfall på tilhenger eller i bil, vil bli henvist til stasjonen i Møllendalsveien som stenger kl. 20.00 på ukedager.

Hva kan leveres?
Den mobile gjenvinningstasjonen tar i mot gjenstander som ikke skal kastes i bosspannet, enten på grunn av størrelsen eller innholdet av miljøgifter. Sortér avfallet før du leverer.

Her er en oversikt over hva du kan levere

Restavfall i sekker (svarte sekker eller de gjennomsiktige til plast), hageavfall og matavfall skal ikke leveres til bilen. 

Smitteverntiltak i forbindelse med koronasituasjonen:

  • Bilen tar ikke i mot kontanter. Betal med kort eller vipps.
  • Hold minst en meters avstand til andre kunder og kundeveileder.
  • Det er kun tillatt med en kunde på bilen om gangen
  • Lever ikke avfall til kundeveileder, men sorter selv avfallet i rett beholder (unntak for farlig avfall)

Her stopper bilen


Mandager
 15.00 – 19.00
Møhlenpris - mellom fotballbanen
og Vitalitetssenteret

Tirsdager 15.00 – 19.00
Ved Grieghallen mot Nygårdsgaten

Onsdager 15.00 – 19.00
Klosteret ved returpunktet/nedkastene til bossnettet

Torsdager 15.00 – 19.00
Sandviken - i Martin Vahls gate ved Meyermarken

Lørdager
Damsgårdsveien 52  10.00 - 12.00 
Nøstetorget 13.00 – 15.00

IKKE PÅ OFFENTLIGE FRIDAGER

For å kontakte bilen, ring: 417 94 225. Telefonen besvares fra klokken 14.00.

 

Tester ut nye fredagsstopp

Bilen kjører vanligvis faste ruter, men denne våren kjører den mobile gjenvinningsstasjonen i en avgrenset periode i nye boligområder, i tillegg til de faste stoppene. Utfra erfaringene vi høster, vil vi vurdere om dette kan bli nye, faste stoppesteder.

NYE STOPP FREDAGER (KLOKKESLETT FRA 15-19)

Nedre Korskirkeallmenningen
9. april, 7. mai, 4. juni

Krysset Frydenbølien–Gyldenprisveien, ovenfor Spar Karenslyst
16. april, 14. mai, 11. juni

Krysset Nesttunvegen– Lonevegen, ved Shell Nesttun
23. april, 21. mai, 18. juni

Krysset Søndre Skogveien–Granbakken, ved tilfluktsrommet
30. april, 28. mai, 25. juni