Fra og med mandag 5. desember får noen av våre kunder ny tømmedag for restavfall.

Fra uke 49 justerer vi noen av våre kjøreruter for henting av restavfall. Enkelte av våre kunder får derfor ny tømmedag. Henting av papir og plastemballasje blir ikke berørt av denne endringen. Alle huseiere som får ny tømmedag, skal ha mottatt brev om dette. Vi sender også SMS i forkant for å minne alle beboere på om endringen.

Husk! Vi tømmer spann mellom kl. 06 og 22, og tidspunktet for når vi tømmer ditt spann vil variere. For å sikre at spannet blir tømt, sett gjerne frem spann til tømming kvelden før og påse at spannet står synlig til for våre renovatører.