Som et smittereduserende tiltak holdes for tiden alle BIRs brukthaller stengt. Vi tar sikte på å åpne dem igjen mandag 25.januar.

Erfaringsmessig vet vi at det regelmessig er mange mennesker innom brukthallen samtidig, og noen av brukthallene våre er små. Gjenstander som berøres ofte utgjør en økt risiko for virusspredning. Per i dag er derfor alle brukthallene stengt. Dette gjelder også brukthjørnet på den mobile gjenvinningsstasjonen. Det planlegges for gjenåpning av brukthallene førstkommende mandag, 25. januar.