BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   OM BIR NETT
   GRAVEKLUBBEN
   OM BOSSNETTET
   BRUK AV BOSSNETTET
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Nett AS > Dette er bossnettet 
 
Dette er bossnettet 
   
Bosshåndteringen i Bergen sentrum har vært uendret siden krigen. Men nå forandres historien. Bergensbosset skal i rør under bakken. BIR Nett AS, som eies av BIR, har ansvaret for utbygging og drifting av bossnettet i bergensgatene.  
Bossnettet er et lukket, rørbasert system for innsamling av boss. I stedet for at kunder legger bosset i bosspann med henting en til to ganger i uken, skal bosset kastes i nedkast tilknyttet nedgravde rør i bakken. Bosset fraktes til containere i en bossnetterminal ved hjelp av luftstrøm i rørene.

Containerne hentes med lastebiler og bosset leveres til materialgjenvinning eller energigjenvinning. Første del av bossnettet blir knyttet mot en bossnetterminal på Jekteviken og settes i drift 26. oktober 2015.

Stor forbedring
Når bosset går under jorden, blir overfylte bosspann og skjemmende bosslukt historie. Bossnettet vil gi færre skadedyr, mindre utslipp fra store biler i sentrum, redusert brannfare og et ryddigere sentrum.

Her er noen av fordelene bossnettet vil gi:

• Færre bosspann
• Mindre lukt
• Færre skadedyr
• Redusert brannfare
• Mindre forsøpling
• Renere og mer ryddig sentrum
• Bedre arealutnyttelse
• Mindre tungtrafikk i sentrum
• Lavere klimagassutslipp
• Tilrettelagt for kildesortering
• Tilgjengelig hele døgnet
• Automatisk tømming 

Bedre kildesortering
Bergens gamle smau og smale brosteinsgater er ikke gode veier for tunge bossbiler og plassen er begrenset for oppsamling av kildesortert avfall. Derfor må vi tenke nytt. Med bossnettet har vi funnet svaret: en miljøvennlig løsning for fremtiden.

Bossnettet skal håndtere kildesorterte avfallstyper som restavfall, papir og plast. Returpunktene for glass og metall fra husholdninger skal graves ned under jorden. Da slipper vi store containere og bossbeholdere i sentrum.

Se instruksjonsfilm: Slik bruker du bossnettet
Brosjyre til nye bossnettkunder - pdf
Brosjyre til nye bossnettkunder - pdf (engelsk versjon)
Spørsmål og svar om bossnettet

Først i Norge
Bossnettet blir det første i landet, men systemet tar utgangspunkt i en bossugteknologi som har en lang historie i Bergen. Allerede i 1996 ble det første anlegget installert i Fyllingsdalen borettslag. Til sammen er det i dag 367 bossugtanker som blir tømt hver uke med såkalt «sugebil» både i boligområder og i næringsområder. Når vi nå bygger bossnettet i Bergen sentrum er det mye den samme teknologien som brukes, men «støvsugeren» er ikke montert på bil. Avfallet suges til en terminal og inn i store containere. Terminalene bygges i utkanten av sentrum og derfra blir avfallet kjørt til ulike anlegg. Bossnettet vil bli det første av sitt slag her til lands. Løsningen er etablert i europeiske storbyer som København, Gøteborg, Barcelona og Almere i Nederland.

 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55277701

Besøkadresse: Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen

Postadresse: BIR Nett AS, Postboks 6004, 5892 Bergen