BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   BLI KVITT BOSSET
   SELVBETJENING
   VANLIGE SPØRSMÅL
   LÆR MER
   OM BIR PRIVAT

Din neste bosstømming

For husholdningskunder

Finn gjenvinningsstasjon og åpningstider

Finn ditt nærmeste returpunkt

Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Privat AS > Hytterenovasjon 
 
Hytterenovasjon 
   
Hytterenovasjon er en pliktig innsamlingsordning for restavfall fra hytter. 1. juli 2004 innførte BIR differensiert gebyrsystem for hytteeiere. Det betyr at gebyret man betaler skal være tilpasset avfallsmengden man leverer. 
Det er i praksis ikke mulig å måle hvor mye avfall den enkelte hytteeier leverer, men hytter med høy standard leverer erfaringsmessig mer enn hytter med lavere standard. BIR mener derfor at å regulere gebyret etter standarden på hytten er hensiktsmessig.

Deler hyttene i kategorier
BIR har valgt å differensiere hytterenovasjonsgebyret ut fra en kategorisering av hyttene i henhold til følgende kriterier:

  • Adkomst; avstand fra kjørbar vei (bil) eller brygge (båt) til hytten < 1 km
  • Innlagt vann
  • Innlagt strøm


Hyttene er fordelt i fire kategorier hvor for eksempel firma- og lagshytter ligger i den ene ytterkanten av skalaen, mens støler langt til fjells uten tilknytning til infrastruktur ligger i den andre.

Bringepunktløsning
Hovedløsningen for hytterenovasjon er bringepunkt med utsatte beholdere eller containere. Brennbart restavfall fra hytten skal du ta med til nærmeste bringepunkt.

Se vår kartløsning for å finne ditt nærmeste leveringssted. (Knapp oppe til høyre.)

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | E-post: bir@bir.no | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR Privat AS, Postboks 6004, 5892 Bergen