BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
 Kundesenter  for husholdning: 815 33 030
 Kundesenter  for næring: 55 27 70 50
   OM BIR-KONSERNET
   DATTERSELSKAP
   BIRS ANLEGG
   INFORMASJONSMATERIELL
   PRESSE
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR-konsernet > Visjon og strategiske mål 
 
Visjon og strategiske mål 
   
BIR har som visjon at vi skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. Oppfyllelse av visjonen skal bidra til at BIR fremstår som et moderne og tillitvekkende selskap. 

BIR AS er etablert for å eie og forvalte datterselskap som skal sørge for oppsamling, innsamling og behandling av husholdnings- og næringsavfall.

Virksomheten skal dessuten ivareta renovasjonsforpliktelsen som eierkommunene har etter §30 i Forurensningsloven. Selskapets hovedkontor ligger i Bergen.

Hovedmålsettinger
Det er en hovedmålsetting for BIR å tilby god service, opprettholde et godt omdømme, bidra med miljøfremmende tjenester, opprettholde stabile og lave priser til husholdningskundene samt gi avkastning til eierne.

Gjennom målrettet utvikling skal BIR danne grunnlag for ytterligere samarbeid og allianser med andre aktører i markedet.

For å oppfylle visjonen og hovedmålsettingene har selskapet definert strategiske områder, samt beskrevet hvilke mål selskapet skal styres etter for å sikre oppfyllelse av fokusområdene og derigjennom de overordnede målsettingene.

BIRs visjon:
"Vestlendingenes egen miljøbedrift"

Utdyping om visjonen:
BIR skal fremstå som et moderne og tillitvekkende selskap, noe som igjen skal danne grunnlag for videre utvikling. Visjonen skal gi innbyggerne i BIR-kommunene et tettere bånd til BIR. Vi ønsker å vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet.

Visjonen indikerer at det er rom for utvidelse av BIR og at vi vil ønske eventuelle nye eierkommuner velkommen.

BIR vektlegger miljøet, men er også en bedrift som har forretningsmessige interesser.

BIR skal være en førende aktør og rollemodell for andre avfallsselskap.

Hvordan oppnå visjonen?
BIRs visjon skal oppnås gjennom oppfyllelse av strategiske fokusområder. Disse er inndelt i fire perspektiver; eier, kunde og omverden, interne prosesser og medarbeidere.

 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Kontakt oss | Telefon: 815 33 030 | Faks: 55277701

Besøkadresse: Conrad Mohrs veg 15

Postadresse: BIR AS, Postboks 6004, 5892 Bergen