www.bir.no
Forsiden
Kjerneverdier
Om BIR
Lovpålagte renovasjons- tjenester
Tjenester i fri konkurranse
Miljørapport
Årsberetning
Regnskap
  
  
 
BIR tar samfunnsansvar 

Sund kommune har i mange år hatt et nært samarbeid med sin vennskapskommune Konjic i Bosnia-Herzegovina. Fra 2008 har BIR vært med og gitt dem råd om avfallshåndtering.

Under krigen i Jugoslavia tok Sund kommune imot bosniske flyktninger. Etter noen år kom et fotballag fra Konjic på besøk til Sund. Året etter besøkte Sund ordfører Albrigt Sangholt Konjic og fikk god kontakt med ordfører Emir Bubalo. I 1999 deltok Sund kommune i en fredskonferanse i Konjic, og samme år besluttet Utenriksdepartementet å støtte et Lokaldemokrati-prosjekt.

Råd om avfallshåndtering

I perioden 1999-2013 støttet UD Sund og Konjic sitt samarbeidsprosjekt. Det har vært gjennomført en rekke delprosjekt knyttet til strategisk næringsplan, Jordbruksplan, dagsenter for utviklingshemmede, minikraftverk, brannbiler osv. I 2008 ble BIR bedt om å gi råd om avfallshåndtering.

I 2013 ga UD støtte til å lage en Klima- og energiplan etter modell av Sund sin plan. BIR og BKK ble invitert til å delta. Klima- og energiplanen har medført en kraftig forbedring i avfallsbehandlingen i Konjic.

BIR-biler i Konjic

BIR har donert flere utrangerte renovasjonsbiler til Konjic og nabobyen Mostar. I 2015 ble en Volvo 2005 modell donert til Konjic. Samtidig ble det konstatert at en av de tilsvarende bilene donert i 2013 hadde problem med hydraulikkaggregatet. Det vil derfor være økt fokus på opplæring av mekanikere og oppbygging av vedlikeholdstjenester i Konjic slik at bilene fortsatt kan fungere i lang tid.

Nettverk for vennskapskommuner

Det er flere norske kommuner som har lignende vennskapskommuner i det gamle Jugoslavia, og det er behov for å samarbeide. BIR har derfor tatt initiativ til at Avfall Norge har opprettet et nettverk for vennskapskommunesamarbeid på Balkan.

 
A

Volvo FL6 med Norba aggregat som har hentet avfall i BIR siden 2005. Ble donert til Konjic i 2013.

B

Bilen har fått montert nye armer for tømming av beholdere med sidetapp. Slik er den bedre tilpasset avfallsløsningen i Konjic.