BIR logo Tekststørrelse A A A | BIR logo English| Kontakt oss| Selskaper i BIR| Ledige stillinger| Avfallsløsninger| Presse |
www.bir.no  Kundesenter  for næring: 55 27 70 50
ÅPENT MAN-FRE: 08 - 16
   TJENESTER
   AVFALL
   UTSTYR
   OM RETURA
   OM BIR BEDRIFT
Du er her: Skip Navigation LinksBIR.no > BIR Bedrift AS > Hva skjer med avfallet? 
 
Hva skjer med avfallet? 
   
Finn ut hvordan det avfallet vi samler inn blir behandlet videre. 

     

Avfallstype

Behandlingsmåte

Restavfall sortert til forbrenning

Energigjenvinnes

Usortert restavfall 

Usortert restavfall sorteres for material- og energigjenvinning og deponi (f.eks. rivningsavfal, avfall fra bygg og anlegg, avfall fra rydding av loft og kjeller, etc)

Avfall som leveres usortert i containere blir maskinelt sortert og metall, trevirke m.m. tas ut for materialgjenvinning.

Restavfall som ikke kan materialgjenvinnes blir behandlet som restavfall.

Restavfall som ikke kan material- eller energigjenvinnes går til  deponi

Slanger, tauverk, fiberstropper og trosser

Deponeres. Denne typen avfall regnes som inert avfall, dvs. ikke forurenset, ikke organisk nedbrytbart

Våtorganisk avfall
(matavfall)

Mottas for omlasting til komposteringsanlegg

Blandet papir og papp

Emballasjekartong (papp)

Kontorpapir

Avsvertingspapir/aviser og ukeblader

Sorteres til materialgjenvinning

Papp tas ut for egen håndtering og resirkulert til papprodukter for det europeiske markedet

Papir leveres videre til produksjon av avispapir 

Papir til makulering

Energigjenvinnes 

Spesialbeholder hentes med skapbil og tømming av beholder skjer under overvåkning av autorisert personell før forbrenning

Blandet plastavfall (emballasjeplast)

Mykplast, type PELD

Storsekk, type PP

Hardplast, fat, kanner og flasker

Sorteres for material- og energigjenvinning

Emballasjeplast sorteres ut og leveres til 55 % materialgjenvinning og 45 % energigjenvinning

Trevirke 

Energigjenvinnes. Trevirke kvernes/flises opp før det leveres til energigjenvinning

Betong/mur og puss

Materialgjenvinnes som fyllmasse

Glass- og metallemballasje sams

Materialgjenvinnes

Glasset brukes til produksjon av Glasopor og Glava i Norge, eller leveres videre til europeiske anlegg

Metallemballasje leveres videre til håndtering som skrapmetall og aluminium

Blandet EE-avfall

Sorteres til miljøsanering

Miljøsanering betyr at EE-avfallet dekomponeres slik at miljøgifter og annet farlig avfall tas ut, mens plast og metall gjenvinnes best mulig.

Problemavfall

- Stikkende og skjærende avfall

Energigjenvining

Avfallet leveres til energigjenvinningsanlegg for destruksjon

Metaller

Sorteres for materialgjenvinning

Metallet leverer til ettersortering og kvalitetskontroll før det leveres videre til ulike smelteverk.

Urenheter (plast, gummi, trevirke, isolasjon) fjernes og gjenvinnes på best mulig måte.

 

   
   
    Print     Mail

Relatert informasjon

Energigjenvinning
Restavfall går til forbrenning og blir til strøm og fjernvarme i Bergen
Papirsortering til materialgjenvinning
BIR har et av Europas mest moderne papirsorterings anlegg på Lønningen i Fana
Kompostering
BIR Bedrift samler inn matavfallet og leverer det videre til kompostering
Deponi
Avfall som verken kan energigjenvinnes, komposteres eller materialgjenvinnes må deponeres

Kontakt oss | Telefon: 55 27 70 50 | E-post: bedrift@bir.no | Faks: 55 27 70 51

Besøkadresse: Lønningshaugen 6, 5258 Blomsterdalen

Postadresse: BIR Bedrift AS, Postboks 164, Blomsterdalen, 5868 Bergen